Nyfiken på vår klubb och fält? Du är alltid välkommen för att titta, eller kanske prata lite modell- flyg med likasinnade. Verksamhet pågår i princip både sommar och vinter. På vintern, så länge tillfartsvägen är farbar med bil. Då vi har en låst bom även när verksamhet pågår, p.g.a. Coop- järnvägen, mejlar du enklast kassören för en kod via formuläret nedan. SMFF:s RC-certifikat/behörighetsbevis Bra att ha, och krävs när du flyger hos en del andra klubbar som gäst. Medlemmar inom KMFK kan nu ta detta genom att “flyga upp” för Christer Björnsson i klubben. (Anmäl intresse med formuläret nedan.)
Styrelsen 2016  (Sekreterare sammank.)  Gemensam e-post.
Vem kontaktar jag?
ordforande@kmfk.se vice.ordforande@kmfk.se sekreterare@kmfk.se vice.sekreterare@kmfk.se kassor@kmfk.se faltchef@kmfk.se faltchef@kmfk.se (Kan ej mejlas.) faltchef@kmfk.se sakerhetschef@kmfk.se ledamot@kmfk.se
© Webbmaster (Björnsson) / KMFK 1974 - 2016   Senast uppdaterat: 31 mars 2016
Övriga valda personer Revisor  Karl-Gustav Johnsson
Vanlig post skickas till Kungsängens Modellflygklubb, c/o Martin Smith, Solhöjdslingan 25, 163 56 Spånga
Ordförande:  Vice ordförande:  Sekreterare:   Vice sekreterare:   Kassör:   Fältchefsgruppen:   Säkerhetschef: Ledamot:
Fernando Freitas -------------- Björn Crantz Ulf Johage Martin Smith Hans-Åke Wide Hansruedi Fellman Torbjörn Liljegren Gunnar Carlsson Ulf Johage Peter Hansson
Kungsängens Modellflygklubb  B300
Styrelsen KMFK
E-posta till